♡ فروزن کلاب ♡ http://jelsa82.mihanblog.com 2018-04-25T23:38:07+01:00 text/html 2016-04-03T16:32:49+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ وای http://jelsa82.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: center;"><img src="http://images.m-magazine.com/uploads/photos/file/39432/tumblr-n13n1weghi1tppgjxo2-500.gif?crop=top&amp;fit=clip&amp;h=500&amp;w=698"></div> text/html 2016-03-16T10:55:18+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ خبر خبر خبر http://jelsa82.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><font size="3">اصلا به این وب نرید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cloup82.mihanblog.com/post/author/1229824" target="" title="">http://cloup82.mihanblog.com/post/author/1229824</a></div><div style="text-align: center;"><font size="4">همش از وب من کپی کرده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تاریخ ساخت وب رو بینید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بعد از من ساخته&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">این وبلاگ اصلی منه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">که با زحمت سخته شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="5"><a href="http://clop82.mihanblog.com/" target="" title="">http://clop82.mihanblog.com/</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">ولی اون یکی وب بالا همش از من کپی کرده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-03-16T09:49:01+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ وب پونی http://jelsa82.mihanblog.com/post/105 <div style="text-align: center;"><font size="3">وب خودمه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">حتمااااا بیاین و نظر بدید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پر از عکس ها و کد های پونی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ponyhand.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="4" color="#6600cc">http://ponyhand.mihanblog.com/</font></a></div> text/html 2016-02-29T18:23:43+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ آخی چه ناااااز ... http://jelsa82.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8181572750/y_44_.jpg"></div> text/html 2016-02-29T18:23:12+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ بیدار شو ... http://jelsa82.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.screenrelish.com/wp-content/uploads/2015/02/frozen-fever-anna-elsa-1-888x666.jpg"></div> text/html 2016-02-29T18:22:18+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ السا و آنا http://jelsa82.mihanblog.com/post/102 <div style="text-align: center;"><img src="http://hw8.asset.aparat.com/avt/2876224-1772-b.jpg"></div> text/html 2016-02-25T08:49:21+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ :-) http://jelsa82.mihanblog.com/post/101 text/html 2016-02-25T08:47:23+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ سلاااااااااااااااااااااااااااااام http://jelsa82.mihanblog.com/post/100 <div style="text-align: center;"><font size="3">سلام دوستان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چه خبر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ببخشید پست نمی زارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خیلی وبلاگ دارم باید به همه برسم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ببخشید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ولی به این وبلاگ هم سر میزنم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">قول میدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">منتظر من&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">باشید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></div> text/html 2015-08-10T10:25:08+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ نصف کله السا:) http://jelsa82.mihanblog.com/post/99 :)<div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.img7.ir/GcOw3.jpg" alt=""></div> text/html 2015-08-10T10:24:10+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ السا در بچگی http://jelsa82.mihanblog.com/post/98 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.img7.ir/MHW31.jpg" alt=""> text/html 2015-08-10T10:21:33+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ خوب گوش کنید http://jelsa82.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: center;"><font size="4">من سارا هستم نه غزل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">من فقط با نام کابری اون میام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و قصد بدی ندارم و میخوام از وبلاگش حمایت کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">اخه وبلاگش صفحه اول گوگله خوب سرچ کنید ببنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فقط اومدم مطلب بزارم و برم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">همین و کسی فکر نکنه غزل دوست الکی داره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">من دوستشم و دوستش میمونم اونو با کسی عوض نمیکنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حالا وللش قراراه 2 مطلب بزارم و برم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2015-08-04T08:45:41+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ واااااااااااااااای http://jelsa82.mihanblog.com/post/96 <br><font size="2">اینم خودم ساختم <br><img src="http://s2.img7.ir/4mfbT.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font> text/html 2015-08-04T08:37:38+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ love عاشق این عکسم http://jelsa82.mihanblog.com/post/95 <br>خودم ساختمش ...<br><img src="http://s2.img7.ir/rZJYK.png" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br> text/html 2015-08-04T08:34:00+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ یه عکس ناز ... http://jelsa82.mihanblog.com/post/94 <br><br>خودم ساختمش <br><img src="http://s2.img7.ir/vh1oq.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br> text/html 2015-08-04T07:52:37+01:00 jelsa82.mihanblog.com ♡فلاترلایت♡ تزکر ها به نویسندگان http://jelsa82.mihanblog.com/post/93 <div align="center"><div align="center"><font size="3">نویسنده ها هرگز به نظرات من جواب ندهند <br><br>نویسنده ها روی عکس ها مبع بنویسن <br><br>یکی از نویسنده ها حذف شد <br>چون چند تا از قوانین رو اجرا نکرد <br><br>__________________________<br>تا به حال نویسنده ی برتر نداشتیم<br>&nbsp;به جز ملودی <br>که اسمشو تو نویسندگان برتر نوشتم <br><br></font></div><font size="3"><br></font></div>